I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.

197802102003121001 | Lektor Kepala

BIDANG  KEAHLIAN

Terorisme, Counter Terorisme, dan Anti Terorisme.                        Radikalisasi dan Deradikalisasi.                                                        Hukum Pidana dan Kriminologi.                                                                Sistem Peradilam Pidana.                                                                     Hukum Acara Pidana.